Schuinesloot, 1 februari 2012

De Stichting Priona Tuinen heeft onlangs de eigendom van de tuinen overgedragen aan Gitta Luiten en haar partner Jorn Konijn. Zij zullen zich inspannen de tuinen in de geest en volgens de filosofie van Henk Gerritsen voort te zetten. In de afgelopen jaren waren zij al intensief betrokken bij het onderhoud van de Tuinen. Samen met een aantal vrijwilligers en deskundigen zullen zij de Tuinen nieuw leven inblazen, waarbij blijvend aandacht zal worden besteed aan het gedachtegoed van Henk Gerritsen en de Dutch Wave.

De Priona Tuinen vormen de tastbare nalatenschap van Henk Gerritsen, die wordt gezien als een van de meest invloedrijke tuinontwerpers van Nederland. De tuinen zijn een van de belangrijke voorbeelden van de Dutch Wave, de beweging die een nieuw gebruik van vaste planten bedacht en die mede door Henk Gerritsen internationaal bekend werd. Sinds het overlijden van Gerritsen in 2009 waren de tuinen in beheer van de Stichting Priona Tuinen. Omdat het niet mogelijk is gebleken de exploitatie in de bestaande vorm sluitend te krijgen is na een jaar van intensieve oriƫntatie op de verschillende mogelijkheden besloten de tuinen over te dragen aan Gitta Luiten en Jorn Konijn om de tuinen op die manier een nieuwe toekomst te geven.

De oude Stichting Priona Tuinen, die Henks nalatenschap verder zal beheren voor zover het niet de tuinen zelf betreft, zal in 2012 verder gaan onder de naam Henk Gerritsen Foundation en zal zich blijven inspannen om zijn gedachtengoed op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. De nieuwe Stichting Beheer Priona Tuinen gaat de eigenaars ondersteunen bij de exploitatie van de tuinen. Over beide nieuwe stichtingen ontvangt u op een later tijdstip meer informatie.

In 2012 zullen de Tuinen naar verwachting weer regelmatig open zijn voor het publiek. De huidige donateurs ontvangen binnenkort informatie over de nieuwe plannen en het jaarprogramma. Intussen is meer informatie te vinden op de blog www.prionagardens.blogspot.com. Later komt ook de vernieuwde website weer online. Wat het donateursbestand betreft gaan wij ervan uit, dat zij van het wel en wee van de tuinen op de hoogte willen blijven. Als u het daarmee eens bent zullen wij uw gegevens aan Gitta doorgeven, onder de voorwaarde dat zij deze niet voor andere doeleinden zal gebruiken.

Donateurs die voor 2012 al een donatie hebben overgemaakt verzoeken wij ons te laten weten of zij ermee akkoord gaan dat die voor de nieuwe plannen voor de tuinen worden bestemd, of dat zij liever zien dat het bedrag wordt teruggestort op hun rekening.

Namens de Stichting Priona Tuinen,

Heilien Tonckens