Stichting Priona Tuinen
Stichting Priona Tuinen
De Stichting Priona Tuinen is in 1992 opgericht om te helpen bij het onderhoud van de tuinen en om het voortbestaan ervan te waarborgen. De inkomsten uit het entreegeld van de tuinen zijn daartoe niet toereikend. De tuinen zijn een individueel kunstwerk, opgezet door Henk Gerritsen en Anton Schlepers  en vanaf 1993 door Henk Gerritsen alleen voortgezet. Getracht wordt in de toekomst een of meerdere tuinkunstenaars bij de tuinen te betrekken om het project voort te zetten. Doel en richting zijn daarbij niet vastgelegd, slechts de volgende beperkingen zijn van kracht:
1.    Bestrijdingsmiddelen worden niet toegepast, chemische noch biologische.
2.    Water geven wordt tot het allernoodzakelijkste beperkt.
3.    Bemesting wordt slechts in geringe mate toegepast en uitsluitend met natuurlijke meststoffen.
4.    Het op het terrein aanwezige bos wordt beheerd als natuurbos. Gekapt of gevallen hout wordt niet verwijderd.
5.    Vernieuwingen of wijzigingen aan de tuinen of de gebouwen moeten in overeenstemming zijn met het bestaande karakter. De te gebruiken materialen moeten milieuvriendelijk zijn.
Om een en ander te realiseren probeert de Stichting geld bijeen te brengen d.m.v. sponsoring, subsidies en donaties.
Wanneer het voortbestaan van de Priona Tuinen u ter harte gaat, kunt u donateur worden door  € 20,- of meer over te maken op Postgironr. 315471 t.n.v. de Stichting Priona Tuinen te Schuinesloot.
Daarvoor krijgen u en uw partner gedurende de openingstijden van de tuinen (1 mei t/m 30 september, donderdag, vrijdag en zaterdag 10-17 uur,  zon- en feestdagen 14-18 uur) gratis toegang  tot de tuinen. Bovendien heeft u gratis toegang tot de donateursdagen, die regelmatig plaatsvinden. Over de data daarvan krijgt u bericht.
Buiten de boven genoemde openingstijden is het -uitsluitend voor donateurs- ook mogelijk de tuinen te bezoeken van dinsdag t/m zaterdag in de maanden maart, april, oktober en november, mits er iemand aanwezig is. Garanties daarvoor worden niet gegeven. Wilt u zeker weten of er iemand aanwezig is, informeer dan op tel.nr. 06 48721189.
Donateurs krijgen een korting van 10% op de in de tuin verkochte boeken, ansichtkaarten, zaden en planten.

Klik hier voor een aanmeldingsformulier
Wordt Donateur
Menu