Knipsels
Knipsels
Ooit had ik het idee om de reusachtige veldkeien, die als laatste overblijfselen van het oorspronkelijke landschap in de directe omgeving van de tuin doelloos bijeengeschoven liggen op de bodem van drooggevallen wijken (kanalen) met behulp van enorme kranen en diepladers naar de tuin te laten brengen om ze een rol te laten spelen in de architectuur van de tuin. Om praktische redenen (de ontoegankelijkheid van de tuin voor zware machines) heb ik daarvan afgezien. In plaats daarvan ben ik "keien" gaan knippen van buxus en taxus, die niet alleen een architectonische functie vervullen, maar ook -met enige fantasie- nog iets voorstellen.
Het "Kipknipsel": een groep buxuskippen met eieren in het grasveld voor het huis
Het vulkaanknipsel: een groepje "vulkanen" met "kraters" gevuld met vurig bloeiende planten (de "lava") als vast element in de principeloze tuin "Achter de Heg".
HET SANHEDRIN

In Kaatje's Tuin is, half verscholen achter een luchtige beplanting, een vormenrijk abstract object verrezen van taxus en buxus, geinspireerd door de beeldhouwwerken van Henry Moore, voorstellende . . . . . ja, wat eigenlijk? Een veelkoppig monster? Een kudde dieren, die naar alle kanten uitkijkt om te waken over hun rustig grazende jongen? Of zijn het mensen? Belangrijke mensen met hoge mutsen: het Sanhedrin, de hogepriesters in vergadering bijeen, omgeven door hun slaven.
kipknipsel-klik om te vergroten
kipknipsel-klik om te vergroten
kipknipsel-klik om te vergroten
vulkaanknipsel-klik om te vergroten
sanhedrin-klik om te vergroten
sanhedrin-klik om te vergroten
Kaatje's Tuin-klik om te vergroten
Kaatje's Tuin - klik om te vergroten
Menu
Objecten