Evenementen !
Evenementen !
Zondag 3 juni 2007 10-17 uur: " 25 jaar Hessenhof"

11 uur: dialezing door Hans Kramer
De kwekerij van Hans Kramer, de Hessenhof in Ede, kennen de meesten van u waarschijnlijk wel. Vorig jaar vierde hij zijn 25-jarig bestaan. In die - inmiddels - 26 jaar is de kwekerij uitgegroeid tot HET adres voor de ware plantenliefhebber om er op zoek te gaan naar exclusieve planten die elders niet te koop zijn, om ze er vervolgens te vinden.
In een buitengewoon boeiend en vermakelijk relaas doet Hans verslag hoe hij dit bijzondere sortiment tot stand heeft gebracht. En meer dan dat: hij neemt die bijzondere planten ook mee:
10-15 uur: plantenverkoop door kwekerij de Hessenhof
Zondag 30 september 2007 11-17 uur : "Het nieuwe boek?

Hoogstwaarschijnlijk houden we op deze dag het nieuwe boek van Henk Gerritsen: "Het Priona Concept - Een Schaakspel met de Natuur"ten doop. Nader bericht of dat ook werkelijk gebeurt volgt nog.
Zeker vindt op deze dag de inmiddels gebruikelijke  restantenverkoop door kwekerij Vleugels (de kwekerij in de tuinen plaats tegen sterk gereduceerde prijzen. Tevens verkoop van grote pollen uit de tuin.
Donateursdagen 2007

De donateursdagen zijn gratis toegankelijk voor donateurs van de Stichting Priona Tuinen.
Niet-donateurs zijn welkom tegen betaling van de normale entreeprijs (€ 6,50; er is geen extra toeslag voor de lezingen).
Op beide donateursdagen zijn in het theehuis biologische broodjes te koop

Vorig jaar kondigden wij aan dit jaar een weekend te willen wijden aan de bijzondere plantengroei van Slovenie, een land waar de planten die wij in onze borders koesteren als onkruid in de wegberm groeien. Omdat de organisatie daarvan nogal wat voeten in de aarde heeft hebben we dat voornemen tot 2008 moeten uitstellen. Maar een groot deel van de exquise planten die we dat weekend te koop willen aanbieden zijn al aanwezig op
Menu